صنایع دستی پرچم دار هنر و فرهنگ ایران زمین

صنایع دستی پرچم دار هنر و فرهنگ ایران زمین
صنایع دستی پرچم دار هند و فرهنگ ایران زمین در تمامی اعصار است. در واقع باید اذعان داشت روح تمدن و فرهنگ ایرانی در صنایع دستی ایران و به ویژه صنایع دستی اصفهان متجلی است. بر یکایک ما ایرانیان فرض است که نگاهبان و مبلغ این میراث گرانقدر ملی باشیم.
اما چگونه میتوان به این وظیفه مهم ملی و میهنی متعهد بود؟

مهم ترین راه کارها کدام است؟

گام نخست در این راستا فرهنگ سازی است. شناساندن این دستاورد مهم به تمامی آحاد و اقشار جامعه به ویژه به نسل های جدید از مهم ترین اولویت هاست که بر دوش صاحبان رسانه اعم از رسانه و شبکه های مجازی است.
گام مهم دیگر ترغیب جامعه به خرید صنایع دستی جهت نیازهای گوناگون به ویژه متقاضیان هدایای اصیل و زیبا و کاربردی.
گام سوم که عمدتاً بر دوش مسئولان ذیربط و سرمایه گذاران محترم می باشد. پشتیبانی فنی و مالی و نیز رفع موانع حقوقی و سایر موانع در عرصه تولید و عرضه صنایع دستی ایران است، تا راه را برای رونق روز افزون خرید صنایع دستی هموارتر گرداند. امری که هفت گردون خیال با ارائه پکیج های انحصاری شکیل از گلچین صنایع دستی ایران و صنایع دستی اصفهان به آن مبادرت ورزیده است.
با هدایای صنایع دستی هفت گردون خیال اصالت و زیبائی را هدیه میدهید.
faezeh1
ارسال دیدگاه