صنایع دستی اصفهان چشم اندازی به زیبایی

صنایع دستی ایران

صنایع دستی اصفهان چشم اندازی به زیبایی هاست. اوج خلاقیت، جذابیت و زیبایی.
نه تنها صنایع دستی اصفهان بلکه در نگاهی وسیع در مجموعه صنایع دستی کشور عزیزمان این گونه است. با تمامی شاخه ها و زیر مجموعه های متنوع و متفاوت آن.
زیر مجموعه‌هایی که هر کدام خود به تنهایی میتواند سمبلی برای کشور در زمینه هنر و تمدن باشد. صنایع دستی اصفهان ریشه در ازای تاریخ دارد. برگرفته از اصیل‌ ترین نمودهای فرهنگی و معنوی و تاریخی شهر هنرخیز است. صنایع دستی اصفهان چشم و چراغ هنر و صنایع دستی ایران است.

 

نگاهی کلی به برجسته ترین صنایع دستی اصفهان

صنایع دستی اصفهان زیرمجموعه های متنوعی را نمایندگی مینماید. شاخه های آن سمبل این شهر تاریخی است. میناکاری، قلمکار و قلمزنی، را عموماً به نام اصفهان و صنایع دستی میشناسند. البته در کنار آن خاتم کاری روی مس و چوب، فیروزه کوبی روی مس، مس و پرداز و حکاکی روی مس را نیز متوان عنوان نمود
صنایع دستی اصفهان دارای محبوبیت داخلی و نیز اشتهاری بین‌ المللی است. بعضی از شاخه های آن به ثبت جهانی رسیده و گزینه اول خرید صنایع دستی در میان گردشگران ورودی به میهن عزیزمان است.
چرا که صنایع دستی اصفهان چشم اندازی به زیبایی، جذابیت و اصالت است.

 

هفت گردون مروج اصالت و زیبایی

هفت گردون خیال با حضوری متفاوت و متعهدانه در حوزه صنایع دستی فعالیت مینماید. مشی خلاقانه هفت گردون منجر به طراحی و تولید پکیج هایی انحصاری و زیبا گردیده است. با چیدمانی زیبا از گلچین صنایع دستی و محصولات جانبی.
بسته‌ بندی‌ های وزین و شکیل آن برجسته ترین ویژگی های این پکیج هاست. حوزه کاربردی آن نیز در زمینه های متفاوت میباشد. هدایای خاص، هدایای مدیریتی، هدایای اقتصادی، هدیه تبلیغاتی و…
صنایع دستی اصفهان چشم اندازی به زیبایی هاست و پکیج‌های هفت گردون جلوه‌ ای از خلاقیت و اصالت. خرید صنایع دستی را با هدایای هفت گردون تجربه نمایید و ماندگار شوید.

 

faezeh1
ارسال دیدگاه